حزب کمونیست ایران

اعتراض جمعی از کارگران معدن چادرملوی یزد

روز یکشنبه 11 اسفندماه،جمعی از کارگران پیمانکاری حاتمی در معدن چادرملوی یزد، با امضای نامه‌ای در اعتراض به عدم اجرای دقیق و عادلانه طرح طبقه‌بندی مشاغل خواستار احقاق حق خود شدند.

در این نامه، کارگران از تبعیض میان کارگران پیمانکاری شرکت‌های مختلف و همچنین میان کارگران پیمانکاری و کارگران قرارداد مستقیم انتقاد کرده اند.و همچنین به تصریحات قانون کار در رابطه با اصلِ «کار یکسان-مزد یکسان»، خواستار اجرای عادلانه طرح طبقه‌بندی مشاغل شدند و از احتمال از دست دادن تشکل صنفی و قانونی خود ابراز نگرانی کردند.