حزب کمونیست ایران

اعتراض جوانان جویای کار در خوزستان

جوانان جویای کار شهر “بیت‌ چریم”‌ از توابع شهرستان شوش‌ واقع در استان خوزستان  بار دیگر روز جمعه ۵ اردیبهشت ماه در اعتراض به بیکاری و وضعیت اسفناک فقر ایجاد شده دست به تجمع زدند.

برپایه گزارش منتشره، برای سومین روز متوالی جوانان جویای کار شهر حر بیت‌چریم شهرستان شوش در شمال استان خوزستان با بستن مجدد ورودی شهر مسیر سرویس‌ کارکنان شرکت‌های مرتبط با کشت و صنعت را مسدود کردند. لازم به توضیح است پنجشنبه شب نیز برای دومین شب متوالی در همین نقطه تجمع اعتراضی برگزار کرده بودند. تجمع‌ کنندگان نسبت به عدم بکارگیری‌ آنها در شرکتهای هفت ‌تپه، کاغذ سازی‌، حریر و صنایع مرتبط اعتراض دارند. گفته می شود در جریان این تجمع یکی از معترضان از سوی نیروهای انتظامی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.