حزب کمونیست ایران

اعتراض حامیان محیط زیست در مادرید

روز شنبه 23 آذرماه، جمعی از حامیان محیط زیست در بیرون محل برگزار نشست اقلیمی کوپ ۲۵ در مادرید در اعتراض به بی توجهی مقامات به کاهش گازهای گلخانه ایی دست به تجمع زدند.

برپایه گزارش منتشره، این فعالان چهار راه اصلی منطقه منتهی به نشست کوپ ۲۵ را مسدود کردند و با سردادن شعار نسبت به روند کند اقدام سیاستمداران برای کاهش گاز‌های گلخانه‌ای اعتراض کردند. گفتنی است  مقامات ۲۰۰ کشور جهان در میان اعتراضات گسترده نسبت به وضعیت تغییرات اقلیمی، دو هفته است که در مادرید مشغول مذاکره هستند اما گفته می شود خبرهای امیدوارکننده‌ای از این نشست به گوش نمی رسد.