حزب کمونیست ایران

اعتراض خانواده‌های کشته‌شدگان پرواز۷۵۲ اوکراینی

روز سه شنبه 9 اردیبهشت ماه، شماری از خانواده‌های کشته‌شدگان هواپیمای اوکراینی نسبت به سخنان وزیرخارجه رژیم در تماس با وزیر خارجه اوکراین واکنش نشان داده و اعتراض کردند.

به گفته خانواده های معترض: سخنان وزیرخارجه رژیم در مکالمه تلفنی با وزیر خارجه اوکراین اقدامی «وقیحانه» برای سرپوش گذاشتن بر هدف قرار دادن پرواز ۷۵۲ و تقلیل پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی به خسارات مالی است. آنها همچنین افزودند،مسافران بیگناه هواپیما در گور خفته‌اند و قاتلان آنها به نام قهرمان ملی در دفاع از بیت رهبری در تلویزیون ظاهر می‌شوند و معترضان به جنایت نیز در زندانند.