حزب کمونیست ایران

اعتراض خانواده های زندانیان سیاسی و بند ۸ زندان اوین به کارشکنی های دادستانی

روزهای شنبه و یکشنبه 10 و11 اسفندماه، خانواده های زندانیان سیاسی برای پیگیری مرخصی زندانیان به دادیاری ناظر بر زندان مراجعه کردند و به عدم اجرایی شدن بخشنامه قوه قضائیه پس از ۴ روز از صدور آن  برای اعطای مرخصی به زندانیان اعتراض نمودند.

بر اساس گزارشات،دادیار ناظر بر زندانها اعلام نموده که لیست زندانیان برای مرخصی به دادستانی ارسال شده است و باید دادستانی با اعطای مرخصی زندانیان موافقت نماید و در صورت موافقت با مرخصی هر کدام از زندانیان به خود زندانی ابلاغ خواهد شد.همچنین زندانیان سیاسی بند هشت زندان اوین به عدم اجرای بخشنامه مرخصی به زندانیان دست به اعتراض زدند.طبق گفته زندانیان، بندهای زندان تاکنون ضدعفونی نشده است و تنها یک دستکش و یک ماسک ساده به زندانیان تحویل داده شده است که عملاً هیچ کارایی برای حفظ سلامت زندانیان ندارد. درهمان بند هشت برای نزدیک به ۱۲۰ نفر زندانی تنها سه توالت و دستشویی وجود دارد و کوچکترین ماده و یا ژل ضدعفونی کننده ای در اختیار زندانیان قرار ندارد.