حزب کمونیست ایران

اعتراض خانوادگی کارگران شهرداری بندرلنگه

روز چهارشنبه 2 بهمن ماه جمعی از کارگران شهرداری بندرلنگه به همراه خانواده های شان در اعتراض به عدم پرداخت 5 ماه دستمزدهای معوقه خود دست به تجمع زدند.

این کارگران که بیش از 300 نفر می باشند به همراه اعضاء خانواده خود با برپایی تجمع مقابل شهرداری این شهر و سردادن شعار خواستار پرداخت دستمزدهای معوقه خود شدند. در این میان خانواده کارگران می گویند، چندین ماه است که همسران آنها هیچ دستمزدی دریافت نکرده اند و اکثر روزها را با سختی سپری می کنند. آنها افزودند، بیشتر کارگران برای اینکه خانواده‌ هایشان گرسنه نماند حتی نان را هم از نانوایی قرض می‌کنند.