حزب کمونیست ایران

اعتراض خیابانی زنان علیه به رسمیت شناختن طالبان در کابل

اتحاد و همبستگی جنبش‌های اعتراضی زنان در افغانستان،روز شنبه ۹ اردیبهشت ماه،به جاده‌های کابل کشیده شد.

زنان در اعتراض به اظهارات آمنه محمد معاون دبیرکل سازمان ملل در مورد بررسی شرایط به رسمیت شناختن طالبان در نشست دوحه،با سردادن شعارهای اعتراضی «به رسمیت شناسی طالبان، لکه ننگ بر جهان» دست به برگزاری تجمع اعتراضی زدند.گفتنی است که این تجمع اعتراضی با برخورد خشن نیروهای طالبان روبرو شده و سرانجام معترضان توسط نیروهای طالبان پراکنده شدند.