حزب کمونیست ایران

اعتراض دامداران مجتمع دامپروری دام گستر در شهر ری

روز دوشنبه 3 مهرماه،شماری از دامداران مجتمع دامپروری دام گستر(بزرگ‌ترین شهرک دامپروری گاو شیری کشور) در مقابل سازمان بازرسی اقدام به برگزاری تجمع کردند.

معترضان نسبت به تخریب‌های گسترده در این مجتمع و موانع ایجاد شده توسط دستگاه‌های دولتی در روند تولیدات شیر و گوشت معترض بوده و خواهان رسیدگی به مطالبات خود شدند.گفتنی است که چند وقت پیش،شماری از واحدهای این دامداری توسط نیروهای وزارت جهاد کشاورزی و با حضور نیروهای انتظامی تخریب شده است.