حزب کمونیست ایران

اعتراض دامنه دار آتش‌نشانان آبادان 

روز سه شنبه 11 شهریور، آتش‌نشان‌های شهر آبادان زیرمجموعه شهرداری با برپایی تجمع خواستار برآورده شدن مطالبات خود در زمینه پرداخت دستمزد، بیمه و لباس کار شدند .

یکی از آتش‌نشان معترض آبادان در این خصوص می گوید: از ابتدای سال جاری هر ماه حقوق  کارکنان آتش‌نشانی به صورت پایه حقوق پرداخت می‌شود به طوری که آنها  از میزان دریافت ماهانه حقوق به دلیل دریافت نکردن فیش حقوقی مطلع نیستند. او با بیان اینکه حدود 150 نفر آتش‌نشان به همراه سایر کارکنان اداری در شهر آبان مشغول خدمات‌رسانی به شهروندان این شهر هستند که مطالبات مزدی آنها علاوه بر تاخیر هر ماهه به صورت پایه حقوق پرداخت می‌شود، افزود: در عین حال در زمینه بیمه تامین اجتماعی وبیمه  تکمیلی نیز دچار مشکل شده اند. گفتنی است علیرغم این مشکلات، در تامین تجهیزات ایمنی از جمله لباس و کفش و سایر تجهیزاتی که به نوعی آتش نشانان را در برابر خطرات احتمالی در ماموریت‌های اضطراری محافظت می‌کند، کوتاهی شده است.