حزب کمونیست ایران

اعتراض دامنه دار صدها کارگر نساجی بروجرد

روز چهارشنبه 27 فروردین ماه، صدها کارگر نساجی بروجرد برای پایان دادن به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی بدنبال تعطیلی کارخانه دست به اعتراض زدند.

به گفته این کارگران:از ابتدای فروردین ماه سال جاری درهای کارخانه به روی آنها بسته شده‌ و همگی سرگردان شده‌اند.آنها همچنین با اشاره به بی توجهی مسئولین، افزودند: وضعیت پیش آمده در حالی است که چند صد نفر از کارگران شاغل در این واحد صنعتی، هر کدام یک ماه حقوق اسفند ماه خود را به همراه عیدی پاداش از کارفرما طلبکار هستند و علاوه‌ بر آن پرداخت حق بیمه‌شان با مشکل روبرو شده است.