حزب کمونیست ایران

اعتراض دامنه دار کارگران اخراجی شهرداری امیدیه

سه کارگر شهرداری امیدیه درسال جاری با مطالبات پرداخت نشده از کاراخراج شدند و اعتراض های دامنه دارشان برای بازگشت بکار و دریافت مطالباتشان کماکان ادامه دارد.

این کارگران که تاکنون عیدی و حق سنوات سال 98 خود را دریافت نکرده‌اند می گویند، هر روز مقابل نهادهای مختلف دولتی تجمع کرده اند و خواستار بازگشت به کار و پرداخت معوقاتشان شده اند. آنها همچنین می گویند در پی شکایت به اداره کار، قرار شد علاوه بر پرداخت معوقات، هر سه آنها به سر کار باز گردند اما شهرداری و پیمانکار از انجام این کار سرباز می‌زنند.