حزب کمونیست ایران

اعتراض دانشجویان دانشکده فرخی سیستانی زابل

روز دوشنبه 15 آبان ماه شماری از دانشجویان دانشگاه فرخی سیستانی شهر زابل بدلیل کیفیت نامناسب غذای سلف سرویس و وضعیت کلاسهای درس و سیستم گرمایشی  این مرکز اقدام به برگزاری اعتراض کردند.

این دانشجویان  در داخل و بیرون ساختمان سلف سرویس تجمع کرده و خواستار پاسخگویی مسئولین دانشگاه شده‌اند.دانشجویان در این تجمع با سردادن شعارهایی اعتراضی از جمله: “دانشجو می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد،دانشجوی باغیرت حمایت حمایت،و غذای بی‌کیفیت نمی‌خواییم” خواهان رسیدگی مسئولان به مشکلاتشان شدند.