حزب کمونیست ایران

اعتراض دانشجویان دانشگاه کاشان در خصوص افزایش بی‌ضابطه شهریه

روز شنبه 22 مهرماه شماری از دانشجویان شبانه کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری شبانه در اعتراض به افزایش بی ضابطه شهریه و هزینه های دانشگاه اقدام به برگزاری تجمع کردند.

براساس گزارشات منتشرشده این دانشجویان در چند ماه اخیرعلیرغم تجمعات و ارسال نامه به رئیس کل دانشگاه آزاد،دفتر ریاست جمهور و نهادهای مختلف رژیم و همچنین برگزاری جلسات مکرر با مدیران امور مالی واحددانشگاه آزاد کاشان به نتیجه نرسیده اند و پاسخ روشنی دریافت نکرده اند. بر اساس دستورالعمل سازمان مرکزی دانشگاه آزاد،می‌بایست هر سال 10 تا 15درصد به شهریه دانشجویان  افزوده می‌شد، درحالی که به طور نابرابر و در 2 مرحله شهریه افزایش پیدا می‌کند.