حزب کمونیست ایران

اعتراض دانشجویان علوم پزشکی

جمعی از دانشجویان علوم پزشکی و داروسازی کشور، روز چهارشنبه ۱۵ دیماه در اعتراض به عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی در خوابگاه‌های دانشجویی و همچنین برگزاری امتحانات به صورت حضوری، در مقابل ساختمان وزارت بهداشت واقع در تهران تجمع کردند.

دانشجویان حاضر در این تجمع، در اعتراض به ابلاغ دستورالعمل برگزاری حضوری امتحانات پایان ترم دانشگاه های علوم پزشکی، حضور دانشجویان در خوابگاه ها را با توجه عدم رعایت پروتکل های بهداشتی در آن، موجب گسترش سویه اومیکرون بیماری کرونا دانستند. این دانشجویان همچنین تاکید کردند که آموزش بخش عمده ای از دانشجویان به صورت مجازی بوده، لذا امتحانات پایان ترم هم باید مجازی برگزار شود.