حزب کمونیست ایران

اعتراض دوباره پرستاران در تهران

جمعی از پرستاران و کادر درمانی فوریت‌های پزشکی  تهران روز شنبه 17 خرداد ماه نسبت به عدم اجرای قانون ارتقای بهره‌وری و ساعات طولانی کار نسبت به دیگر پرسنل بالینی اعتراض کردند.

نیروهای فوریت پزشکی می‌گویند: برای نیروهای اورژانس برخلاف دیگر پرسنل بالینی قانون ارتقای بهره‌وری اجرا نشده است. آنها افزودند، شیفت‌های طولانی مدت برای کادر درمانی به ویژه در اورژانس که شغل بسیار سختی دارند، چندان مطلوب نبوده است و خستگی مفرط می‌تواند هم برای بیماران مشکل‌زا باشد و هم برای پرسنل اورژانس خطرآفرین باشد. این درحالی است که دستمزدها در وضعیت فعلی کفاف خیلی از هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد. بنابراین در صورتیکه قانون ارتقای بهره‌وری برای پرسنل اورژانس اجرا شود، ساعات کاری بیشتری در حوزه اضافه‌کاری قرار می‌گیرد.