حزب کمونیست ایران

اعتراض دوباره پرستاران در مشهد

روز چهارشنبه 6 فروردین ماه برای دومین بار جمعی از پرستاران بیمارستانهای مختلف مشهد در اعتراض به عدم اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری پس از13 سال تصویب دست به تجمع زدند.

به گفته معترضان طی 13 سال گذشته که قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری به تصویب رسیده، اجرای این قانون همواره یکی از خواسته های آنان بوده است. آنها افزودند:هر بار بیمه‌ها کمبود بودجه را بهانه برای عدم اجرای این قانون می‌کنند، درحالیکه مشخص نیست چرا بودجه به اندازه کافی برای پرداخت تعرفه‌های پزشکی وجود دارد اما تعرفه‌های پرستاری که ارقام کمتری است، پرداخت نمی‌شود.