حزب کمونیست ایران

اعتراض دوباره کارگران اخراجی قطار شهری اهواز

روز سه شنبه 2 اردیبهشت ماه جمعی از کارگران اخراجی قطار شهری اهوز با برپایی تجمع خواستار پرداخت مطالبات معوقه خود شدند.

برپایه گزارش منتشره، با گذشت بیش از یک سال از متوقف شدن فعالیت قطار شهری اهواز هنوز مطالبات کارگران اخراج شده این پروژه عمرانی پرداخت نشده است. کارگاه قطار شهری اهواز از اسفند ماه سال ۹۷ به دلیل آنچه از سوی پیمانکار «مشکلات مالی» خوانده شده، تعطیل است و از آن زمان تاکنون هنوز بخش عمده‌ای از مطالبات کارگران بیکار و شاغل در این واحد کارگاهی پرداخت نشده است.