حزب کمونیست ایران

اعتراض دوباره کارگران مجموعه شهرداری لوشان

کارگران مجموعه شهرداری لوشان، بار دیگر روز دوشنبه هشتم اردیبهشت ماه، نسبت به عدم دریافت مطالبات خود دست به اعتراض زدند.

آنها نسبت به عدم پرداخت 9 ماه حق بیمه خود به سازمان تامین اجتماعی اعتراض دارند. به گفته یکی از کارگران: علاوه بر مطالبات بیمه، دستمزد این کارگران در ۶ ماه گذشته پرداخت نشده و این در حالی است که کارگران بارها برای دریافت مطالبات خود  مقابل نهادی مختلف دولتی دست به تجمع و اعتراض زده اند. به گفته معترضان، حق بیمه خرداد۹۶، تیر، مهر و دی ماه ۹۷، تیر، شهریور، آبان، دی و اسفند ماه ۹۸ کارگران به تأمین اجتماعی پرداخت نشده است. گفتنی است،  عدم دریافت حقوق و پرداخت نشدن حق بیمه کارگران، با توجه به شرایطی که شیوع ویروس کرونا ایجاد کرده، نگرانی‌های کارگران را دوچندان کرده است.