حزب کمونیست ایران

اعتراض راننده‌های استیجاری شرکت توزیع برق گیلان

جمعی از رانندگان استیجاری که با خودروی خود در اجاره شرکت توزیع برق گیلان هستند، روز سه شنبه ۲۱ دی ماه در اعتراض به پایین بودن دستمزد و مزایای دریافتی خود تجمع کردند.

به گفته نماینده معترضان، حدود ۱۸۰راننده استیجاری شرکت توزیع برق گیلان تحت مسئولیت یک شرکت پیمانکار برای جابجایی و انتقال سیمبانان فعالیت دارند. به گفته وی این رانندگان حقوق و مزایایی که طبق قرارداد بابت دستمزد از پیمانکار دریافت می‌کنند، کافی نیست و کفاف زندگی و حتی مخارج خودروهای آنها را نمی‌دهد. طبق اظهارات این راننده، همه هزینه‌های جاری خودروها حتی پول بنزین به عهده راننده است و پیمانکار هزینه‌های اضافه بابت مخارج خودروها را به راننده‌ها پرداخت نمی‌کند.