حزب کمونیست ایران

اعتراض رانندگان بخش دولتی سازمان اتوبوسرانی مشهد

رانندگان بخش دولتی سازمان اتوبوسرانی مشهد، روز سه‌شنبه ۲۴ اسفند ماه، برای رسیدگی مسئولین به وضعیت شغلی و معیشتی خود اقدام به حرکت اعتراضی کردند.

رانندگان معترض، نسبت به عدم پرداخت حق و حقوق و معوقات مزدی و مزایا معترض هستند و به نشانه اعتراض با چراغ‌های روشن خودرو، به خدمت‌رسانی به مسافران ادامه دادند. معترضان تاکید کرده‌اند: در صورت عدم رسیدگی به مطالبات و تحقق خواسته‌های خود، دست به اعتصاب زده و فعالیت‌های شغلی را متوقف کرده و از انجام خدمت‌رسانی در سطح شهر سر باز خواهند زد.