حزب کمونیست ایران

اعتراض رانندگان تاکسی تهران

شماری از رانندگان تاکسی تهران روز یکشنبه 21 آذر ماه در اعتراض به عدم پرداخت حق بیمه خود به سازمان تامین اجتماعی مقابل شهرداری تهران دست به تجمع زدند.

به گفته نماینده معترضان، این مشکل تنها مربوط به رانندگان شاغل در مجموعه‌ شهریِ تهران نیست و در تمام استان‌های کشور، رانندگان «جدید الورود» با تامین اجتماعی مشکل بیمه‌ای دارند. وی همچنین می افزاید رانندگانی که بعداز سال 93 به استخدام شهرداری در آمده اند حق بیمه خود را به صورت آزاد می‌پردازند که مبلغ آن رقمی در حدود ۹۰۰ هزار تومان است. به همین جهت رانندگان مایل نیستند که به صورت آزاد بیمه‌پردازی کنند و می‌خواهند که از یارانه بیمه استفاده کنند