حزب کمونیست ایران

اعتراض رانندگان تاکسی در تهران

شماری از تاکسیرانان تهران روز دوشنبه ۱۲ اسفند ماه نسبت به عدم  تهیه پکیج بهداشتی از سوی  وزیر بهداشت برای تاکسیرانان اعتراض کردند.

آنها با انتقاد از شورای اسلامی شهر تهران و مسئولان شهرداری که تاکنون هیچ اقدامی برای تامین تجهیزات مقابله با کرونا و توزیع آن میان تاکسیرانان نکرده‌اند، افزودند: چند هفته‌ای است که منتظر توزیع پکیج بهداشتی مقابله به ویروس کرونا میان تاکسیرانان هستند اما نه مدیران شهری و نه سازمان تاکسیرانی اقدامی انجام نداده‌اند.