حزب کمونیست ایران

اعتراض رانندگان تاکسی کد 8 مریوان

روز چهارشنبه 21 خرداد ماه جمعی از رانندگان تاکسی کد 8 مریوان با برپایی تجمع خواستار سازماندهی وضعیت تاکسی های این خط شدند.

رانندگان معترض با اشاره به بلاتکلیفی 27 دستگاه تاکسی کد 8 تاکید کردندکه  باتوجه به مصوبه شورای ترافیک برای ساماندهی این تاکسی‌ها، اما گویا شماری از نهادهای دیگر به جای تاکسیرانی و نهادهای مربوطه تصمیم‌گیری می‌کنند.  آنها می گویند، رانندگان تاکسی‌های خط 8 مانند هزینه‌های مربوطه را به تنها تاکسیرانی پرداخت می‌کنند و در قبال سایر هزینه ها که نهاد هایی از جمله فرمانداری برای رانندگان درنظر گرفته هیچ مسئولیتی ندارند.