حزب کمونیست ایران

اعتراض رانندگان ماشین های شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه

روز دوشنبه ۱ اردیبهشت ماه، بیش از ۸۰ نفر از رانندگان ماشین‌های استیجاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، در اعتراض به معوقات مزدی و وضعیت معیشتی خود، در محدوده مجتمع دست به تجمع اعتراضی زدند.

به گفته  یکی از رانندگان معترض، رانندگان به صورت مستقیم با کارفرما قرارداد کار دارند و مدیریت شرکت باید هر ماهه مطالبات مزدی آنها را به همراه اجاره بهای خودروها پرداخت کند. آنها همچنین افزودند: درحال حاضر پنج ماه مطالبات مربوط به ماه‌های آبان، آذر، دی، بهمن، اسفند ۹۸ و فروردین ماه سال جاری رانندگان استیجاری پرداخت نشده است.رانندگان معترض حتی پول بنزین مورد نیاز برای روشن کردن ماشین‌های خود را ندارند و با مشکلات بسیاری مواجه هستند.