حزب کمونیست ایران

اعتراض رانندگان وانت بار نسبت به قطع سهمیه بنزین و بیمه آنها

روز شنبه 7 دیماه جمعی از رانندگان وانت بار در سطح شهر تهران در اعتراض به قطع سهمیه بنزین و بیمه آنها دست به تجمع زدند.

به گفته معترضان، رانندگان وانت بار و پیک‌های موتوری و حمل‌و‌نقل بار سبک شهری، جزء ضعیف‌ترین اقشار جامعه هستند؛ اما هیچ حمایتی از سوی دولت نمی‌شوند؛ حتی دیگر آنها را بیمه نمی‌کنند و کسانی هم که از قبل بیمه بوده‌اند، هرماه به بهانه‌های واهی بیمه آنها را قطع می‌کنند.