حزب کمونیست ایران

اعتراض رانندگان ون‌های مسافربری‌‌ تاکسیرانی شهر تهران

روز جمعه 26 اردیبهشت ماه،رانندگان ون‌های مسافربری‌‌ تاکسیرانی شهر تهران نسبت عدم توزیع امکانات بهداشتی مورد نیاز درچارچوب مقابله با بیماری کووید 19 از طرف شهرداری پایتخت دست به اعتراض زدند.

جمعی از رانندگان ون‌های مسافربری‌‌ تاکسیرانی شهر تهران با اشاره به ناکافی بودن اقلام بهداشتی که توسط شهرداری میان آنها توزیع شده است، گفتند:شهرداری تهران پس از گذشته چند هفته از ورود کرونا به کشور، یک محلول کُلر، دو دستکش پلاستیکی، یک ماسک ارزان قیمت و یک محافظ پلاستیکی میان رانندگان ون‌‌ها توزیع کرده است.این در حالی است که در هفته‌های ابتدایی ورود کرونا به کشور و در اوج بیماری‌زایی آن هیچ امکاناتی وجود نداشت.البته توزیع این چند قلم، به معنای ایمن بودن کار و حفظ سلامت مسافران نیست؛ چراکه با وجود خالی گذاشتن یک صندلی میان مسافران،امکان رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی در ون‌های مسافربری وجود ندارد.