حزب کمونیست ایران

اعتراض رانندگان کامیون به اخذ هزینه‌های اجباری در گمرک میرجاوه

رانندگان کامیون که در مرز میرجاوه تردد می‌کنند، پنج شنبه 30 دی ماه، نسبت به نحوه اسکن محموله‌ها توسط دستگاه ایکس‌ری و هزینه بالای آن اعتراض کردند.

بنابر اظهارات رانندگان معترض، اسکن هر دستگاه کامیون ۳۰۰ هزار تومان برای راننده هزینه دربر دارد و از سویی دیگر در حالی که باید اسکن خودروها بدون حضور سرنشین صورت گیرد، اما به دلیل عدم وجود تجهیزات لازم، سرنشینان نیز مجبورند در داخل خودرو تحت اشعه قرار گیرند.