حزب کمونیست ایران

اعتراض سازمان‌های بین‌المللی به قطعنامه کمک به سوریه

چند سازمان‌ کمک‌‌های بشردوستانه روز یکشنبه ۲۲ تیرماه با انتشار بیانیه ای مشترک نسبت به قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد دست به اعتراض زدند.

بنا به گفته این سازمان ها،این قطعنامه که فقط مجوز ارسال کمک‌ها از ترکیه به شمال غربی سوریه را از طریق یک گذرگاه می‌دهد، موجب خطرات جانی و رنج بیش از یک میلیون و سیصد هزار سوری خواهد شد و بسیاری کمک‌هایی را که لازم دارند دریافت نخواهند کرد. همچنین این سازمان ها با اشاره به اولین مورد تاییده شده ابتلا به ویروس کرونا در ادلب،نسبت به پیامدهای ویران‌کننده آن هشدار دادند.