حزب کمونیست ایران

اعتراض سازمانهای حقوق بشری به سفر مرتضی طلایی به کانادا

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به همراه شمار دیگری از سازمان‌های حقوق بشری، طی بیانیه ای مشترک، ضمن ابراز نگرانی از سفر اخیر مرتضی طلایی، رئیس پلیس سابق تهران بزرگ و از چهره های ناقض حقوق بشر به کشور کانادا، از نخست وزیر این کشور خواستند تا از پذیرش فرماندهان سابق سپاه و تمامی ناقضین حقوق بشر در کانادا خودداری کند.

در این بیانیه که به امضاء “بنیاد عبدالرحمن برومند، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سازمان حقوق بشر ایران، بنیاد سیامک پورزند، سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان،  انجمن حمایت از حقوق بشر آذربایجانی ها در ایران، ایمپکت ایران و همه با هم علیه مجازات اعدام” رسیده آمده است “ما از دولت کانادا می خواهیم که اقدامات فوری برای حفظ تعهد اعلام شده خود به قوانین شناخته شده بین المللی حقوق بشر را اتخاد نماید و به ناقضان حقوق بشر هشدار دهد که مصونیت از مجازات در کشور خود، به معنای معافیت از مجازات در خارج از کشور نیست.”