حزب کمونیست ایران

اعتراض ساکنان شهرک ساحلی سنندج به کمبود امکانات

روز پنجشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه،جمعی از ساکنان شهرک ساحلی سنندج در اعتراض به بی توجهی شهرداری و کمبود امکانات این شهر دست به تجمع زدند.

براساس آمار منتشر شده و به گفته معترضان:هزاران نفر در این شهرک با حداقل امکانات زندگی می کنند و شهرداری تاکنون جاده ای را برای این شهرک مهیا نکرده است و هر بار به دلیل نزدیک بودن به بزرگراه،چندین حادثه رانندگی رخ داده است.گفتنی است که کمبود امکانات رفاهی در شهرک ساحلی سنندج،وضعیت نامناسب خیابان ها و سرگردانی کودکان و سالمندان زندگی ساکنین این شهرک را دشوارتر کرده است.