حزب کمونیست ایران

اعتراض ساکنان منطقه خرقان به ساختِ سومین کارخانه سیمان

جمعی از ساکنان منطقه خرقان شهرستان زرندیه روز پنجشنبه ٢٧مهرماه به ساخت سومین کارخانه سیمان که معتقدند تهدید جدی برای محیط زیست منطقه است،اعتراض کردند.

جمعی از ساکنان منطقه خرقان شهرستان زرندیه در استان مرکزی از نارضایتی خود برای ساخت سومین کارخانه سیمان در این منطقه خبر دادند.اهالی منطقه خرقان بویژه روستای «ویدر» با احداث کارخانه‌هایی که به صورت غیر کارشناسی قرار است برای ایجاد شغل احداث شوند،موافق نیستند چراکه در این منطقه نسبتا کوچک دو کارخانه سیمان دیگر در نزدیکی یکدیگر احداث شده و عواقب زیست محیطی,ا ین دو کارخانه را مردم محلی تحمل می‌کنندبه گفته‌ی آن‌ها اهالی منطقه نسبت عواقب زیست محیطی و اقلیمی ساخت سومین کارخانه بارها اعتراض کرده‌اند اما گویا مجوز‌  صادر شده و نگرانی مردم نادیده گرفته شده، گفته میشود که به دنبال اعتراض مردم محلی،زمستان سال پیش رییس سازمان محیط زیست با بازدید از منطقه محل احداث کارخانه،دستور بازنگری در این طرح عمرانی را صادر کرد.اهالی منطقه خرقان شهرستان زرندیه با برگزاری تجمع اعتراضی خود،خواستار رسیدگی به این موضوع و متوقف کردنِ این پروژه شدند.