حزب کمونیست ایران

اعتراض شماری از پزشکان کشور علیه بی توجهی مقامات به شیوع ویروس کرونا

به گزارش منتشره روز سه شنبه ۶ اسفندماه، جمعی از پزشکان سراسر کشور با رفتن به تهران و برپایی تجمع مقابل وزارت بهداشت نسبت به نمایش های تلویزیونی و تبلیغاتی بجای روش های اصولی برای مقابله باشیوع ویروس کرونا اعتراض کردند.

به گفته معترضین، بکارگیری اجباری کارکنان بیمارستانی خصوصا پرستاران در بیمارستانها و بخشهای قرنطینه کرونا به شکل کاملا غلط و غیراصولی بزرگترین خطر برای شیوع بیشتر بیماری است. آنها میگویند، اختصاص بخش و فضاهای بیمارستانی قرنطینه و انتشار خبر این اقدام فقط یک ژست و پز دادن برای افکار عمومی است. مدیریت بحران لازم بود نیروهای آموزش دیده اختصاصی به تعداد کافی برای این امر از همان ابتدای شیوع بیماری در چین آماده مینمود و آموزش مداوم ارائه میداد.