حزب کمونیست ایران

اعتراض شهروندان طرقرود به فعالیت های معدن

جمعی از مردم طرقرود کشه (نطنز) روز پنجشنبه 9 شهریورماه در اعتراض به فعالیت های مخرب معادن سنگ که زندگی اهالی و محیط زیست این منطقه را هدف گرفته،اقدام به برگزاری تجمع کردند.

به گفته ساکنان طرقرود و فعالان محیط زیست،کارگزاران و مقامات رژیم،پس از توافق برای تاسیس معدن در محدوده مناطق مسکونی،به مرور درختان منطقه را خشکانده و بخشی از محیط زیست شهرستان را به بیابان تبدیل کرده‌اند.گفتنی است که اعتراض شهروندان این مناطق که روز سوم شهریور نیز صورت گرفته بود،از ابتدای فعالیت کارکنان رژیم در معدن کاوی آغاز شده و همچنان ادامه دارد.این درحالی است که مقامات رژیم در مقابل خواسته و انتظارات قانونی شهروندان تاکنون هیچ اقدامی نکرده و هیچ اهمیتی به اعتراض ها و خواسته این شهروندان داده نشده است.