حزب کمونیست ایران

اعتراض صدها راننده سرویس مدارس یزد

روز دوشنبه 25 فروردین ماه، صدها راننده سرویس مدارس در یزد نسبت به عدم دریافت حقوق اسفندماه خود دست به اعتراض زدند.

معاون اجرایی ناوگان حمل و نقل استان یزد درباره اعتراض رانندگان سرویس مدارس به عدم پرداخت حقوق آنان گفت: پس از تعطیلات نوروزی، پیگیری حقوق اسفندماه رانندگان سرویس مدارس را در دستور کار سازمان قرار دادیم.قابل یادآوری است که حدود 2300 راننده سرویس مدارس در استان یزدمشغول بکارهستند که بدنبال تعطیلی مدارس در بلاتکلیفی معیشتی بسرمی برند.