حزب کمونیست ایران

اعتراض صدها عضو هیات علمی ۱۱ دانشگاه کشور

صدها عضو هیات علمی ۱۱ دانشگاه کشور،  روز پنجشنبه 7 بهمن ماه با برپایی تجمعاتی نسبت به کاهش حقوق و عدم اجرای صحیح قانون همسان سازی اعتراض کردند.

 تعداد ۸۱۵ تن از اعضای هیات علمی ۱۱ دانشگاه کشور، از جمله دانشگاه اراک، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه زابل، دانشگاه صنعتی اراک، دانشگاه صنعتی بیرجند، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی، دانشگاه صنعتی خاتم‌الانبیاء، دانشگاه بهبهان، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشگاه گناباد و دانشگاه نیشابور، با تجمع در محل کار خود و همچنین نوشتن نامه های جداگانه نسبت به عدم اجرای صحیح قانون همسان‌ سازی حقوق اعضای هیأت علمی اعتراض کردند. آنها همچنین نسبت به کاهش حقوق دی‌ماه خود معترضند و خواهان رسیدگی سریع به این موضوع می باشند.