حزب کمونیست ایران

اعتراض صدها فعال مدنی و صنفی در خصوص بازداشت سامان پاشایی

روز شنبه 18 شهریورماه،بیش از ٣٠٠ شهروند، دانشجو، چهره دانشگاهی، فعال مدنی و سیاسی طی نامه‌ای سرگشاده به دادستانی قوه قضاییه خواستار آزادی سامان پاشایی،دارنده مدال جهانی کشتی فرنگی و اهل سقز شدند.

در بخشی از این نامه آمده است:سامان پاشایی عضو هیأت علمی دانشگاه، قهرمان ورزشی سابق ملی و مربی ورزشی را از نزدیک شناخته و از شخصیت، منش و رفتار ایشان علم و اطلاع کامل داشته و با اطمینان کامل گواهی و شهادت می‌دهند که ایشان شخصیت علمی، اجتماعی و دلسوز برای همگان بوده و همواره دغدغه سرزمین و مردم خود را داشته‌اند.سامان پاشایی با وجود فرصت و امکان حضور در کشورهای اروپایی و آمریکا،سکونت و زندگی در شهر خود را انتخاب کرده و زندگی با مردم و همزبانان خود را بر تمام مسائل ترجیح داده است.بنابراین بازداشت بالغ 58 روزه وی را توسط نهادهای امنیتی را محکوم کردند و خواستار آزادی تمامی زندانیان سیاسی و سامان پاشایی هستند.