حزب کمونیست ایران

اعتراض علیه خصوصی سازی منابع لیتیوم در شیلی

روز دوشنبه 20 دی ماه، هزاران نفر در شیلی در اعتراض به طرح دولت برای خصوصی سازی ۲۰ ساله معادن لیتیوم به خیابان‌ها آمدند.

این تظاهرات با شعار «منابع خود را پس بگیریم» در اعتراض به مناقصه فروش حدود ۴۰۰ هزار تن ذخایر لیتیوم به شرکت های خصوصی و فراملیتی برگزار شد. قانونگذاران اپوزیسیون چپگرای شیلی که حامی ملی‌سازی منابع و معادن هستند اوایل هفته قبل برای توقف روند مناقصه، شکایتی در دادگاه طرح کردند که روز جمعه رد شد. قابل ذکر است شیلی بزرگترین تولیدکننده لیتیوم در جهان، تا سال ۲۰۱۶ بود اما در حال حاضر بعد از استرالیا در رتبه دوم قرار دارد.