حزب کمونیست ایران

اعتراض فعالان جنبش شورش انقراض در فرانسه

فعالان فرانسوی جنبش موسوم به «شورش انقراض» در اعتراض به برنامه‌های دولت برای حمایت از صنایع و کارخانجات آلاینده این کشور خودشان را به میله‌های ساختمان وزارت اقتصاد زنجیر کردند.

این اعتراض تنها یک روز پس از آن صورت گرفت که دولت امانوئل ماکرون متعهد شد مبلغ ۱۵ میلیارد یورو به کارخانجات و صنایعی که به خاطر شیوع ویروس کرونا ضررهای مالی دیده‌اند کمک می‌کند. فعالان شورش انقراض معتقدند حمایت‌های دولت از این صنایع موجب آسیب دیدن بیشتر زمین و محیط زیست می‌شود.