حزب کمونیست ایران

اعتراض فعالان حقوق حیوانات در اسپانیا

شماری از فعالان حقوق حیوانات روز پنجشنبه ۱۶ تیر ماه در مخالفت با گاو بازی، یکی از سنت‌های دیرینه اسپانیایی ها، در شهر پامپلونای اسپانیا دست به تظاهرات زدند.

قرار است این شهر میزبان یکی از مهم ترین جشنواره های گاوبازی در روزهای آینده باشد. فعالان حقوق حیوانات که لباس دایناسورها را به تن کرده بودند نسبت به خشونت علیه گاومیش ها و ادامه این ورزش «خشونتبار» اعتراض کردند.