حزب کمونیست ایران

اعتراض فعالان فرانسه به تصمیم دولت برای خرید پهبادهای نظارتی

روز جمعه 29 فروردین ماه (17 آوریل) وزارت کشور فرانسه اعلام کرد که سفارش جدید خرید صدها پهپاد، ارتباطی با بحران سلامت در این کشور و قرنطینۀ سراسری برای جلوگیری از شیوع کرونا ندارد.

این در حالی است که گروههای مدافع آزادی‌های مدنی بر این باورند که پهپادها به کمک دوربین‌هایشان تنها باعث افزایش نظارتهای حکومتی بر زندگی مردم می‌شوند. آنها می‌گویند دولت سعی دارد با این کار، به جای تقویت تدابیری برای پیشگیری از شیوع کرونا، اقدامات کنترلی و نظارتی خود را در چهارچوب قرنطینه افزایش دهد.این گروهها همچنین از نبود قوانین روشنی در فرانسه در موضوع استفاده از پهپاد و همزمان چگونگی تضمین آزادی‌های مدنی ابراز تاسف کرده‌اند.