حزب کمونیست ایران

اعتراض فعالان محیط زیست در روستای چلاو در آمل

روز پنجشنبه 28 بهمن ماه جمعی از فعالان محیط زیست و اهالی روستای چلاو از توایع شهرستان آمل در اعرتاض به افزایش سد سازی ها در این منطقه اقدام به برگزاری تجمع رکدند.

از قرار معلوم، فعالان محیط زیست و اهالی روستا نسبت به اهدای چهارمین مجوز احداث معدن در این منطقه که زیستگاه گونه های مختلفی از جانوران علی الخصوص پلنگ و مارال است و آستانه انقراض قرار دارند، معترضند. گفتنی است، در سالیان اخیر حجم وسیعی از طبیعت چلاو به علت ساخت ویلا و احداث معادن نابود شده است.