حزب کمونیست ایران

اعتراض كارگران شهردارى كوت عبدالله در اهواز

کارگران خدمات و حمل زباله‌ی شهرداری کوت عبدالله صبح روز شنبه ۲۵ دیماه، در اعتراض به عدم پرداخت ۴ ماه معوقات حقوق خود و عدم پرداخت حق بیمه‌ای شان از آبان ماه تا كنون مقابل ساختمان استاندارى تجمع كردند.

کارگران مى گويند ؛شهرداری به جای اینکه به معوقات مزدی ما رسیدگی کند از کارگران روزمرد برای جمع کردنِ زباله‌ها استفاده کرده است. گفتنی است حقوق ماه‌های مهر، آبان و آذر این کارگران پرداخت نشده است و تاکنون شهرداری و مسئولان مربوطه حکومت هیچ پاسخی به حل مشکل و مطالبات آنها نداده اند.