حزب کمونیست ایران

اعتراض لنجداران و ملوانان بندر دیّر

تعدادی از لنجداران و ملوانان بندر دیّر روز یکشنبه ۲۵ خرداد ماه، در اعتراض به جلوگیری از تخلیه و خروج شناورها از این بندر دست به تجمع اعتراضی زدند.

تجمع کنندگان با بدر دست داشت پلاکاردی با مضمون “از شما نان نمی‌خواهیم، لااقل نان را از سفره هایمان برندارید.” خواستار رسیدگی مقامات به مشکلاتشان شدند. آنها می گویند ماهیگیری تنها منبع درآمد آنهاست و ممانعت برای خروج شناورها و می تواند شمار زیادی از آنها را بیکار کند.