حزب کمونیست ایران

اعتراض متقاضیان شرکت تعاونی مسکن خبازان در ساوه

روز شنبه 31 تیرماه،شماری از متقاضیان شرکت تعاونی مسکن خبازان ساوه در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان،در مقابل ساختمان شهرداری اقدام به برگزاری تجمع کردند.

از قرار معلوم با وجود پرداخت هزینه‌های قانونی،شهرداری از دو سال گذشته،نسبت از صدور پروانه ساختمانی امتناع کرده است.از سویی شهردار ساوه گفته است که زمین دارای کاربری فضای سبز بوده و نیازمند تغییر کاربری در کمیسیون‌های استانی و در نهایت اقامه زمین به مالک اولیه بوده و مدیرعامل تعاونی با علم بر این موضوع،نباید مردم را معطل میکرد.گفته می‌شود که این تعاونی ۵۰۰ نفر عضو دارد که حدود نیمی ار اعضا در مقابل شهرداری ساوه تجمع و خواستار تعیین تکلیف موضوع شده بودند.