حزب کمونیست ایران

اعتراض متقاضیان شرکت تعاونی مسکن خبازان در ساوه

روز چهارشنبه هفتم تیرماه،شماری از متقاضیان شرکت تعاونی مسکن خبازان ساوه در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، در مقابل ساختمان شهرداری اقدام به برگزاری تجمع کردند.

از قرار معلوم با وجود پرداخت هزینه‌های قانونی، شهرداری از دو سال گذشته،نسبت به صدور پروانه ساختمانی کوتاهی کرده است.از سویی شهردار ساوه معتقد است که زمین دارای کاربری فضای سبز بوده و نیازمند تغییر کاربری در کمیسیون‌های استانی و در نهایت اقامه زمین به مالک اولیه بوده و مدیرعامل تعاونی با علم بر این موضوع،نباید مردم را معطل میکرد.گفته می‌شود این تعاونی ۵۰۰ نفر عضو دارد که حدود نیمی ار اعضا در مقابل شهرداری ساوه تجمع و خواستار تعیین تکلیف موضوع شده بودند.قابل ذکر است که این تجمع به دفتر شورا شهر نیز کشیده شده است.