حزب کمونیست ایران

اعتراض متقاضیان طرح ملی مسکن قم

متقاضیان طرح موسوم به “نهضت ملی مسکن” ساکن قم روز دوشنبه 23 بهمن ماه مقابل اداره کل راه و شهرسازی نسبت به بلاتکلیفی خود تجمع اعتراضی برگزار کردند.

تجمع‌کنندگان نسبت به عدم وجود برنامه مشخص و درخواست برای واریزی‌های متوالی در شرایطی که قراردادی وجود ندارد و قیمت و زمان تحویل واحدها مشخص نیست،معترض بوده و خواهان شفاف‌سازی در این مورد شده‌اند.یکی از معترضان در این خصوص می گوید:بیشتر از 10 سال است که پول‌های آنها را گرفته‌اند تا واحدهای مسکونی را ساخته و تحویل بدهند اما این واحد‌ها تکمیل نشده و هیچ چشم‌اندازی هم برای تکمیل و تحویل آنها وجود ندارد.