حزب کمونیست ایران

اعتراض مجدد بازنشستگان مس

روز جمعه ۹ تیرماه همزمان با سفر رئیسی به استان کرمان بار دیگر برخی از بازنشستگان و کارکنان مس در اعتراض به واگذاری صندوق بازنشستگان به وزارت رفاه،در مقابل درب ورودی این تجمع کردند.

بازنشستگان صندوق مس بارها با برگزاری تجمع اعتراضی خواهان ابطال مصوبه شورای‌عالی رفاه درخصوص الحاق مؤسسه صندوق بازنشستگان مس به وزارت رفاه،توسط دیوان عدالت اداری شده‌اند.اما هیچ مقام مسئولی پاسخگوی آنها نبوده است.تجمع‌کنندگان این بار همزمان با سفر رئیسی به استان کرمان مقابل ورودی مجتمع مس سرچشمه تجمع کردند و با سردادن شعارهای اعتراضی خواستار رسیدگی مقامات به خواسته هایشان شدند.