حزب کمونیست ایران

اعتراض مربیان آموزشگاه‌های رانندگی استان تهران

روز پنجشنبه 22 خردادماه،جمعی از مربیان آموزشگاه های رانندگی در استان تهران نسبت به وضعیت معیشتی خود دست به اعتراض زدند.

رئیس انجمن صنفی مربیان آموزشگاه‌های رانندگی استان تهران با اعلام این خبر افزود: بعد از شیوع کرونا هیچ‌گونه حمایتی از مربیان آموزشگاه‌های رانندگی صورت نگرفت.بیکاری سه ماهه و کسادی کسب‌و‌کار به شدت معیشت مربیان آموزشگاه‌های رانندگی را تحت تاثیر قرار داده، آنقدر که برخی از آنها حتی قادر به پرداخت حق بیمه ماهانه خود نیستند.