حزب کمونیست ایران

اعتراض مربیان آموزشگاه‌های رانندگی به نداشتن سهمیه بنزین در تهران

روز شنبه 9 آذر ماه، مربیان آموزشگاه‌های رانندگی  تهران در اعتراض به عدم دریافت سهمیه بنزین و یارانه‌ای برای پوشش هزینه‌هایی که متعاقب گرانی بنزین بر آنها تحمیل شده، دست به اعتراض زدند.

به گفته معترضان، مربیان آمورشگاه ها تنها ۶۰ لیتر بنزین سهمیه‌ای در ماه دریافت می‌کنند که این میزان کفاف پنج روز فعالیت کاری آنها را نمی دهد. مربیان آموزشگاه های رانندگی در این خصوص  می گویند در شرایط نابسامان اقتصادی و سطح ناچیز دستمزدها اگر قرار باشد هزینه سه برابری بنزین نیز اضافه شود مشکلات آنها دو چندان می‌شود. گفتنی است تاکنون هیچ مقام مسئولی پاسخگوی خواسته های این مربیان نبوده اند.