حزب کمونیست ایران

اعتراض مردم زاهدان و سیستان و بلوچستان به کمبود منابع اولیه

براساس گزارشات منتشرشده،روز دوشنبه 19 تیرماه جمعی از مردم زاهدان و سیستان و بلوچستان،ضمن ایجاد صف های طولانی در مقابل اداره آب و فاضلاب و اداره برق به کمبود آب و برق اعتراض کردند.

در این روز شماری از شهروندان ساکن زاهدان  در گرمای ٥٠ درجە  برای تهیە آب مورد نیاز روزانە خود  مجبور به تشکیل صف های طولانی مقابل اداره آب و فاضلاب  شدند.جمعی از ساکنان زاهدان نیز در اعتراض به قطعی چند روزه آب شرب به دلیل بی‌کفایتی مسئولان در تامین مایحتاج ضروری مردم در مقابل تانکرهای آب تجمع کردند.گفتنی است که حدود ۳۵ درصد جمعیت زاهدان دچار کمبود آب شده‌اند.اخیرا مردم در همه شهرهای سیستان و بلوچستان  روزانە با کمبود آب و برق و دیگر منابع اولیه زندگی مواجه اند به طوری که شهروندان ساعت ها باید در صف های طویل برای تهیه نیازهای خود معطل بمانند.